• https://www.facebook.com/beytullah.metin.3
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905057735955
 • https://www.twitter.com/beytullah_metin
 • https://www.instagram.com/beytullah_metin
 • https://www.youtube.com/beytullah_metin
Hangi şirket daha avantajlı?
Yeni açacağınız şirket Anonim Şirket mi yoksa Limited Şirket mi olmalı? Artıları eksileri neler?
E Ticaret Muhasebesi
e- Ticaret İşlemlerinin Muhasebesi ve Muhasebe Sisteminin kurulması
Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri
Anonim Şirketler de kuruluş işlemleri ve takip edilmesi gereken süreç nasıl olmalı?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri ve izlenmesi gereken süreç
 • Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 30.06.2021'e Uzatıldı. - 30/04/2021
 • 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)” yayımlandı.

  Hatırlanacağı üzere, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca;

  • Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.
     
  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

  Bu Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi ve işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma yetkisi 17/5/2021 tarihinden itibaren 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Duyuru Arşivi

 • 2023 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı
 • 2022 yılı Binek Taşıt Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları
 • 2022 Yılı Engellilik İndirimi Tutarları
 • 2022 yılı için Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 9.500 TL
 • İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2022 AGİ tablosu
 • 65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI 864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak.
 • 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu
 • Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 97
 • 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı 2021 (01.07.2021 - 31.12.2021) 8284,51 TL olarak açıklandı.
 • Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Oranı Uygulama Süresi Yeniden Uzatıldı.
 • Defter Tasdik Zamanları.
 • KDV ve Stopaj İndirimi 31 Temmuz 2021 Tarihine kadar uzatıldı.
 • Otel, Tatil Köyü ve Benzeri Yerlerde 1 Haziran – 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Geceleme Hizmetleri İçin KDV Oranı %8’den %1’e İndirildi
 • Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 30.06.2021'e Uzatıldı.
 • Defter Tutma hadleri belirlendi.
 • Sertbest Meslek Mesnupları 01.07.20 tarihi itibari ile e-SMM mükellefi oldular.
 • 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren İşten çıkarmak yasaklandı.
 • Temmuz 2018 Vergi takvimi
 • Yevmiye defterlerinin kapanış tasdikleri için son gün 30 Haziran 2018