• https://www.facebook.com/beytullah.metin.3
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905057735955
 • https://www.twitter.com/beytullah_metin
 • https://www.instagram.com/beytullah_metin
 • https://www.youtube.com/beytullah_metin
Hangi şirket daha avantajlı?
Yeni açacağınız şirket Anonim Şirket mi yoksa Limited Şirket mi olmalı? Artıları eksileri neler?
E Ticaret Muhasebesi
e- Ticaret İşlemlerinin Muhasebesi ve Muhasebe Sisteminin kurulması
Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri
Anonim Şirketler de kuruluş işlemleri ve takip edilmesi gereken süreç nasıl olmalı?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri ve izlenmesi gereken süreç

7326 SAYILI YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI NELERİ KAPSIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuruda 7326 sayılı Kanunun kapsamında vergi mükelleflerince faydalanılabilecek konular aşağıda belirtilmiştir.

“09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

Buna göre;
 • Kesinleşmiş ve vadesi gelmiş vergi borçlarının yapılandırılması,
 • Öğrenim ve katkı kredileri, MTV borçları, bazı idari para cezaları, trafik para cezaları vb. yapılandırılması,
 • Kesinleşmemiş ve dava safhasında olan tarhiyatların yapılandırılması,
 • Tarhiyat sonrası uzlaşma safhasında olan tarhiyatların yapılandırılması,
 • İnceleme ve takdir safhasında olan tarhiyatların yapılandırılması,
 • Matrah artırımı,
 • Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması,
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
 • İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan basılı kitap ve süreli yayınlar için %4 KDV hesaplanarak işletme kayıtlarının düzeltilmesi,
 • SGK borçlarının yapılandırılması,
 • Bazı meslek kuruluşları ve odalara olan aidat vb. borçların yapılandırılması,
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden doğan borçların yapılandırılması,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan %5 vergi indirimi sonrasında indirimin yersiz uygulandığının tespiti üzerine tarh edilen vergilerin bu kapsamda ödenmesi halinde ihlal sayılmayacağı,
 • Karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin borçların belirli şartlarda ödenmesi halinde kayıtların dikkate alınmamasına yönelik sicil affı,
 • Araç muayene ücretlerinin yapılandırılarak, araç muayenelerinin yapılması,
Konularında düzenlemeler yapılmıştır.       
458 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın