• https://www.facebook.com/beytullah.metin.3
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905057735955
  • https://www.twitter.com/beytullah_metin
  • https://www.instagram.com/beytullah_metin
  • https://www.youtube.com/beytullah_metin
Hangi şirket daha avantajlı?
Yeni açacağınız şirket Anonim Şirket mi yoksa Limited Şirket mi olmalı? Artıları eksileri neler?
E Ticaret Muhasebesi
e- Ticaret İşlemlerinin Muhasebesi ve Muhasebe Sisteminin kurulması
Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri
Anonim Şirketler de kuruluş işlemleri ve takip edilmesi gereken süreç nasıl olmalı?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri ve izlenmesi gereken süreç

E-Tebligat Adreslerinize Gelen Tebligatları İhmal Etmeyiniz

Özellikle yılın son günlerinde zamanaşımından veya bazı süreli işlemlerden kaynaklanan; vergi dairesi müdürlükleri, vergi denetim kurulu başkanlıkları, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bazı bakanlıklar, SGK müdürlükleri vb.

Özellikle yılın son günlerinde zamanaşımından veya bazı süreli işlemlerden kaynaklanan; vergi dairesi müdürlükleri, vergi denetim kurulu başkanlıkları, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bazı bakanlıklar, SGK müdürlükleri vb. kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik tebligat yapılmaktadır.
 
Genel olarak mükelleflere tebligatlarla ilgili; e-Tebligat başvurusu sırasında ya da daha sonra beyan ettiği cep telefonu numaralarına SMS ya da e-posta adreslerine tebligat bildirim mesajları gönderilebilmekte olup, bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması yada tebligat adresine bakılmaması gibi durumlar dikkate alınmaksızın, tebligatın adrese ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonu itibariyle tebligatın yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
 
Bu nedenle; hak düşürücü süreler ve yasal itiraz yollarına süresi içinde başvurulabilmesi için, elektronik tebligat adresinin ve tebligatların takibi zorunlu ve önemlidir. Aynı şekilde elektronik tebligata ilişkin bilgi amaçlı kullanılan SMS ve e-posta adreslerindeki değişikliklerin bildirilerek güncellenmesi gerekmektedir.
 
Aşağıda başlıklar halinde detaylı izah edilen uygulamadaki elektronik tebligat sistemlerinin, sıkı bir şekilde kontrol edilmesi çok büyük önem arz etmektedir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemi
 
- PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
 
- Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Sistemi
 

1- Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi Üzerinden Yapılan Elektronik Tebliğler:

 
Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden e-tebligatların bulunduğu sayfa aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı “e-Tebligat İşlemleri” bölümü aşağıdaki gibidir:
 
  • Gelir İdaresi Başkanlığı Tebligatları
  • Diğer Kurum Tebligatları
 
Diğer kurum tebligatları sekmesi tıklandığında, aşağıdaki kurumların her birisi ayrı ayrı seçilerek, tıklanmak suretiyle gerekli kontroller sağlanabilmektedir.
 
-          Vergi Dairesi Müdürlükleri
-          Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK),
-           Ticaret Bakanlığı,
-           Kültür Ve Turizm Bakanlığı,
-          İçişleri Bakanlığı EGM ve JGK,


Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ e-TEBLİGATLARIM” bölümünde bilgilendirme mesajlarının gönderileceği iletişim bilgilerini güncelleme yapabilmektedirler.


2- PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Üzerinden Yapılan Elektronik Tebliğler:

 
7101 sayılı “İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda, 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi değiştirilmesi ile 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan “30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği” uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)” olarak bilinmektedir.

UETS üzerinden; cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve icra iflas kanunu kapsamında hukuki işlem sayılan bazı hak düşürücü süreleri içeren tebligatların yanında idari yaptırım kararları ile icra ve haciz bildirimine ilişkin tebligatlar yapılmaktadır. 
 
 
3- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Yapılan Elektronik Tebliğler:


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanılmış olup, Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilmektedir.
SGK e-Tebligat başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. 1 Ekim 2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan işverenlerin, sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
Elektronik tebligat yöntemi ile, Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evraklar elektronik ortamda imzalandıktan sonra Kurum tarafından ilgili kişinin elektronik tebligat adresine iletilmektedir.


4- Sonuç Ve Öneriler:
 

Elektronik tebligatın farkında olunmamasından kaynaklanan nedenlerden dolayı, herhangi bir mağduriyetle karşılaşılmaması adına, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yararlı olacaktır.
 
Tebligatlardan zamanında haberdar olunabilmesi için SMS numaraları veya e-posta adreslerinin güncel olup olmadığının kontrol edilmesi, güncel olmayan SMS gönderilecek telefon numarası ile mail gönderilecek adreslerinin güncellenmesinin ivedi olarak yapılması gerekmektedir.

İhracat bedellerinin belirlenen usul ve esaslara göre yurda getirilmemesine yönelik Cumhuriyet Savcılıkları tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararları UETS sistem üzerinden elektronik ortamda gönderildiğinden özellikle ihracatçı mükelleflerin bu sistemi sürekli kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Tüm elektronik tebligat adreslerinin belirli aralıklarla rutin olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 


Saygılarımızla.


Kaynak: www.bbdas.com.tr
31 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın