• https://www.facebook.com/beytullah.metin.3
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905057735955
  • https://www.twitter.com/beytullah_metin
  • https://www.instagram.com/beytullah_metin
  • https://www.youtube.com/beytullah_metin
Hangi şirket daha avantajlı?
Yeni açacağınız şirket Anonim Şirket mi yoksa Limited Şirket mi olmalı? Artıları eksileri neler?
E Ticaret Muhasebesi
e- Ticaret İşlemlerinin Muhasebesi ve Muhasebe Sisteminin kurulması
Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri
Anonim Şirketler de kuruluş işlemleri ve takip edilmesi gereken süreç nasıl olmalı?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri ve izlenmesi gereken süreç
Arşiv
Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi üzerinden yapılan 23 Aralık 2021 tarihli duyuruda, defter değişikliği yapacak mükellefler ile öteden beri Defter Beyan sistemini kullanan mükelleflere hitaben aşağıdaki şekilde duyuru yapılmıştır. - 24/12/2021
Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması amacıyla 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde KDV - 23/12/2021
Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması amacıyla 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde KDV - 23/12/2021
Bilindiği gibi, 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmişti, - 23/12/2021
2021 yılında 64,10 TL olan KDV Damga Vergisi 2022 yılı için 87,30 TL oldu. - 22/12/2021
2022 yılında Ücretlilere uygulanacak Gelir vergisi dilimleri ve oranları belirlendi. - 21/12/2021
2022 yılı için tutulacak defterler ve tasdik süreleri ve e defter mükellefiyetine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. - 14/12/2021
2016 – 2021 yıllarında çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinde kesilen, Gelir Vergisi tutarlarının, Çiftçilerin talep etmeleri halinde iade edilmesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. - 14/12/2021